Tłumaczenia pisemne

Przy ustalaniu honorarium za tłumaczenia nie odbiegam od cen rynkowych i opieram się na wytycznych obowiązującej w Niemczech „Ustawy o odszkodowaniu dla świadków i wynagrodzeniu tłumaczy przysięgłych oraz biegłych“

Profesjonalnie

Niezawodnie

Szybko

Tłumaczenia przysięgłe

dokumentów, umów, zaświadczeń, wyroków sądowych,
aktów notarialnych i wszelkich innych dokumentów i pism
z języka polskiego i na język polski

Tłumaczenie napisów do filmów etc.

Studia prawnicze zarówno w Polsce, jak i w Niemczech oraz zdobyta przeze mnie wiedza na temat poszczególnych systemów prawnych pozwalają mi odpowiednio tłumaczyć teksty prawnicze.
Współpracuję z kancelariami prawniczymi w Niemczech i w Polsce.
Dzięki mojej dwujęzyczności jestem w stanie formułować teksty w sposób wyrafinowany językowo.

Ponieważ przywiązuję szczególną wagę do wysokiej jakości, tłumaczenia są zazwyczaj sprawdzane przez eksperta z danej dziedziny pod kątem poprawności terminologii specjalistycznej.

Tłumaczenia ustne

W ORGANACH ADMINISTRACYJNYCH

Tłumaczenia ustne w sądach, notariatach i innych urzędach, a także w trakcie porad i rozmów doradczych i wyjaśniających prowadzonych z pacjentami w przychodniach, szpitalach i innych placówkach medycznych

TŁUMACZENIA USTNE NEGOCJACJI I ROZMÓW BIZNESOWYCH

Na zlecenie firm prowadzących pertraktacje i inne rozmowy handlowe, podczas spotkań biznesowych, na targach etc.

TŁUMACZENIA TOWARZYSZĄCE

Towarzyszenie jako tłumacz przedstawicielom firm i zespołom filmowym w trakcie ich pobytu w Polsce, a także polskim gościom zaproszonym do Niemiec

TŁUMACZENIA USTNE PODCZAS TELEKONFERENCJI ORAZ TŁUMACZENIA USTNE ONLINE