.

.

 

.

.

.

.

Uwagi dotyczące przetwarzania danych

Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie i ochronę danych

Niniejsza informacja o ochronie danych dotyczy przetwarzania danych przez:

Odpowiedzialna:

Joanna Chwat
Bergheimer Str. 101 a
69115 Heidelberg, Niemcy

E-mail: info@uebers-pl-de.de
Telefon: +49 (06221) 164190
Faks: +49 (06221) 164177

1. Gromadzenie i przechowywanie danych osobowych oraz rodzaj i cel ich wykorzystania podczas odwiedzania strony internetowej

Podczas odwiedzania naszej strony internetowej https://uebers-pl-de.de przeglądarka internetowa używana na Państwa urządzeniu końcowym automatycznie wysyła informacje do serwera naszej strony internetowej. Informacje te są tymczasowo przechowywane w pliku dziennika. Poniższe informacje są zbierane bez Państwa ingerencji i przechowywane do momentu automatycznego usunięcia:

 •      adres IP komputera wysyłającego zapytanie,
 •      datę i godzinę dostępu,
 •      nazwa i adres URL udostępnionego pliku,
 •      strona internetowa, z której dokonano dostępu (adres URL strony odsyłającej),
 •      używana przeglądarka oraz, w stosownych przypadkach, system operacyjny i typ urządzenia komputera, jak również nazwa dostawcy dostępu.

Powyższe dane będą przez nas przetwarzane w następujących celach:

 •      zapewnienie sprawnego nawiązania połączenia strony internetowej,
 •      zapewnienia komfortowego korzystania z naszej strony internetowej,
 •      oceny bezpieczeństwa i stabilności systemu, oraz
 •      w innych celach administracyjnych.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO (po polsku RODO). Nasz uzasadniony interes wynika z wymienionych powyżej celów gromadzenia danych. W żadnym wypadku nie wykorzystujemy zebranych danych do wyciągania wniosków na temat Państwa osoby.

Podczas korzystania z naszego formularza kontaktowego:

W przypadku jakichkolwiek pytań oferujemy możliwość skontaktowania się z nami za pomocą formularza znajdującego się na stronie. Podanie imienia i nazwiska oraz aktualnego adresu e-mail i powodu kontaktu jest niezbędne, abyśmy wiedzieli, kto wysłał zapytanie, mogli przesłać potwierdzenie, że otrzymaliśmy kontakt i móc na nie odpowiedzieć. Dane te są przechowywane przez serwer na naszej stronie internetowej i przetwarzane przez nasz program pocztowy w celu skontaktowania się z Państwem. Otrzymacie Państwo również kopię wypełnionego w tym samym czasie formularza kontaktowego, przesłanego do Państwa dostawcy poczty elektronicznej, który może przechowywać kopię Państwa danych przez określony czas lub na stałe. W tym celu należy sprawdzić ustawienia swojego dostawcy poczty e-mail i/lub programu pocztowego.

Ponadto używamy plików cookies, gdy odwiedzcie Państwo naszą stronę internetową. Bardziej szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w punkcie 4 niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

2. Hosting WWW - STRATO

Naszą stronę internetową hostujemy w firmie STRAGO AG, Otto-Ostrowski-Straße 7, 10249 Berlin, z lokalizacją serwera w Niemczech. Z firmą STRATO AG została zawarta odrębna umowa AVV (umowa o realizacji zamówienia), z którą można zapoznać się tutaj . Aktualne OWU są dostępne do przeczytania na stronie dostawcy STRATO w języku niemieckim.

3. Przekazywanie danych

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom w celach innych niż wymienione poniżej.

Ujawnimy Państwa dane osobowe innym podmiotom tylko wtedy, gdy:

 • wyrazili Państwo na to wyraźną zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 S. 1 lit. a RODO,
 • ujawnienie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO i nie ma podstaw do przyjęcia, że mają Państwo nadrzędny uzasadniony interes w nieujawnianiu swoich danych,
 • w przypadku, gdy istnieje prawny obowiązek ujawnienia Państwa danych zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c RODO, jak również
 • jest to prawnie dopuszczalne i konieczne w celu realizacji stosunków umownych z Państwem zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b RODO.
4. Ciasteczka

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookies. Są to małe pliki, które są automatycznie tworzone przez Państwa przeglądarkę i przechowywane na urządzeniu końcowym (laptopie, tablecie, smartfonie lub podobnym) podczas odwiedzania naszej strony. Pliki cookie nie powodują żadnych szkód na urządzeniu końcowym, nie zawierają żadnych wirusów, trojanów ani innego złośliwego oprogramowania.

W pliku cookie zapisywane są informacje, które powstają w związku z konkretnym, używanym urządzeniem końcowym. Nie oznacza to jednak, że uzyskujemy bezpośrednio wiadomości o Państwa tożsamości.

Stosowanie ciasteczek służy temu, aby korzystanie z naszej oferty było dla Państwa przyjemniejsze. Stosujemy techniczne pliki cookies. Ten rodzaj plików cookie jest wykorzystywany w celu zagwarantowania sprawnego działania strony internetowej. Używamy tych ciasteczek sesyjnych, aby rozpoznać, że odwiedzili już Państwo poszczególne strony naszej witryny. Są one automatycznie usuwane po opuszczeniu przez Państwa naszej strony.

Dane przetwarzane przez pliki cookie są niezbędne do wyżej wymienionych celów, aby zabezpieczyć nasze uzasadnione interesy oraz interesy osób trzecich zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO.

Większość przeglądarek akceptuje pliki cookie automatycznie. Można jednak skonfigurować przeglądarkę tak, aby żadne pliki cookie nie były zapisywane na komputerze lub aby przed utworzeniem nowego pliku cookie zawsze pojawiał się komunikat. Całkowita dezaktywacja plików cookie może jednak oznaczać, że nie będą mogli Państwo korzystać ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej.

5. Narzędzia analityczne

Wymieniony poniżej i stosowany przez nas środek obserwacji odbywa się na podstawie artykułu 6 ustęp 1 zdanie 1 litera f RODO. Za pomocą zastosowanej miary obserwacji, chcemy zapewnić projektowanie oparte na potrzebach i ciągłą optymalizację naszej strony internetowej. Z drugiej strony używamy narzędzia do obserwacji, aby statystycznie rejestrować korzystanie z naszej strony internetowej i oceniać je w celu optymalizacji naszej oferty dla Państwa. Interesy te należy uznać za uzasadnione w rozumieniu powyższego przepisu. Odpowiednie cele przetwarzania danych i kategorie danych można znaleźć w odpowiednim narzędziu do obserwacji.

6. Usługa analityczna świadczona przez firmę Google

Google Web Analytics gromadzi dane wyłącznie w celu oceny statystycznej i optymalizacji technicznej strony internetowej. Google Web Analytics gromadzi następujące dane:

 • strona odsyłająca (poprzednio odwiedzana strona internetowa)
 • żądana strona lub dane
 • typ i wersja przeglądarki
 • używany system operacyjny
 • typ używanego urządzenia
 • czas dostępu
 • adres IP w formie zanonimizowanej (wykorzystywany wyłącznie do określenia miejsca dostępu)
 • z polityką prywatności firmy Google można zapoznać się tutaj . Strona firmy Google jest dostępna w języku polskim.
7. Bezpieczeństwo plugin

Na stronie internetowej https://uebers-pl-de.de używany jest plugin „Wordfence Firewall”. Służy to ochronie przed atakami z Internetu, wirusami, atakami siłowymi i destrukcyjnym kodem. Plugin rejestruje tylko rodzaj i liczbę ataków. W przypadku nieudanych i udanych prób logowania dodawany jest również adres IP danego użytkownika.

Adres IP osoby odwiedzającej stronę internetową jest wykluczony z przechowywania!

Adresy IP są wymagane do identyfikacji w celu blokowania wszelkiego rodzaju przyszłych ataków i egzekwowania działań prawnych. Z tego powodu adres IP nie może zostać ukryty podczas rejestracji na stronie internetowej. Możesz zapoznać się z polityką prywatności producenta na stronie internetowej, Defiant Inc. Wordfence, for Defiant Inc., 1700 Westlake Ave N Ste 200, Seattle, WA 98109. Z Definat Inc. Wordfence nie trzeba już zawierać osobnej umowy AVV (umowa o realizację zamówienia), ponieważ została ona uwzględniona w aktualnym oświadczeniu o ochronie danych dostawcy w ogólnych warunkach handlowych (OWH).

8. Prawa osób, których dane dotyczą

Państwo mają prawo:

 • zażądać informacji o swoich danych osobowych przetwarzanych przez nas zgodnie z art. 15 RODO. W szczególności mogą Państwo zażądać informacji o celach przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym Państwa dane zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania, istnieniu prawa do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu, istnieniu prawa do złożenia zażalenia, pochodzeniu Państwa danych, jeżeli nie zostały one pobrane u nas, jak również o istnieniu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, a w stosownych przypadkach istotnych informacji na temat szczegółów;
 • zgodnie z art. 16 RODO, żądania natychmiastowego sprostowania przechowywanych przez nas niedokładnych lub niekompletnych danych osobowych;
 • zgodnie z art. 17 RODO, zażądać usunięcia przechowywanych przez nas Państwa danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do korzystania z prawa do wolności słowa i informacji, do wypełnienia obowiązku prawnego, ze względu na interes publiczny lub dochodzenie, korzystanie czy też obronę roszczeń prawnych;
 • zgodnie z art. 18 RODO, do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, o ile prawidłowość danych jest przez Państwa kwestionowana, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiają się Państwo jego usunięciu a my nie potrzebujemy już tych danych, ale są one potrzebne do dochodzenia, korzystania lub obrony roszczeń prawnych lub zgłosili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 RODO;
 • na podstawie art. 20 RODO otrzymać swoje dane osobowe, które nam zostały przekazane w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub aby zażądać ich przekazania innemu administratorowi;
 • zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO wycofać w dowolnym momencie swoją zgodę. Skutkuje to tym, że w przyszłości nie możemy już kontynuować przetwarzania danych na podstawie tej uprzednio udzielonej zgody oraz
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z Art. 77 RODO. Co do zasady możecie Państwo skontaktować się z organem nadzorczym swojego miejsca zamieszkania lub pracy lub naszej siedziby prawnej.
9. Prawo do sprzeciwu

O ile Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust.1 s. 1 lit. f RODO, mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z art. 21 RODO, o ile istnieją ku temu podstawy wynikające z Państwa szczególnej sytuacji lub sprzeciw skierowany jest przeciwko reklamie bezpośredniej. W tym ostatnim przypadku przysługuje Państwu ogólne prawo do sprzeciwu, które będzie realizowane bez określania konkretnej sytuacji.

Jeśli chcecie Państwo skorzystać z prawa do odwołania lub sprzeciwu, wystarczy wysłanie e-maila na adres info@uebers-pl-de.de

10. Bezpieczeństwo danych

W ramach wizyty na stronie internetowej stosujemy rozpowszechnioną procedurę SSL (Secure Socket Layer) w połączeniu z najwyższym poziomem szyfrowania obsługiwanym przez Państwa przeglądarkę. Z reguły jest to szyfrowanie 256-bitowe. Jeśli Państwa przeglądarka nie obsługuje szyfrowania 256-bitowego, stosujemy zamiast tego technologię 128-bitową v3. O tym, czy dana strona naszej witryny jest przekazywana w formie zaszyfrowanej, można się przekonać można rozpoznać po zamkniętym symbolu klucza lub kłódki na dolnej listwie statusu w Pańskiej przeglądarce.

Stosujemy również odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić Państwa dane przed przypadkową lub celową manipulacją, częściową lub całkowitą utratą, zniszczeniem lub przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Nasze środki bezpieczeństwa są stale udoskonalane zgodnie z rozwojem technologicznym.

11. Aktualizacja i zmiana niniejszego oświadczenia o ochronie danych

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych jest obecnie aktualne (stan na luty 2023)..

Ze względu na dalszy rozwój naszej strony internetowej i ofert lub ze względu na zmienione wymagania prawne lub urzędowe, może okazać się konieczna zmiana niniejszego oświadczenia o ochronie danych. Aktualne oświadczenie o ochronie danych można w każdej chwili przejrzeć lub pobrać.